Kartor och mätning

När du ska bygga, ändra eller riva kan det behövas olika typer av kartunderlag beroende på den åtgärd som ska utföras. Det är alltid bygglovenheten som bestämmer vilken typ av underlag till karta som behövs vid en ansökan eller en anmälan.

Vilken karta eller mätning gäller för mig?

Läs mer om de olika typer av kartor och mätningar som finns på Geografisk Informations hemsida. 

Om du är osäker vilken typ av karta eller vilken typ av mätning på din fastighet som du ska beställa så hör alltid av dig förs till bygglovenheten för mer information. 

Tänk på att: 

Leveranstiden för de olika kartorna varierar vilket kan påverka tiden för när du ska lämna in handlingar till bygglovenheten vid ett eventuellt föreläggande om komplettering.  

Vad kostar det?

Kostnader för geografisk informationshantering hittar du i Taxor och avgifter stadsbyggnadsnämnden och kommundelsnämnderna

Beställning av kartor och mättjänster

Gör en beställning via kommunens e-tjänst

 

Om du behöver hjälp är du välkommen med dina frågor till kommunens kontaktcenter på telefonnummer 08 523 010 00.