Skyltar, ljusanordningar och riktlinjer

Det krävs bygglov i de flesta fall för att sätta upp, flytta, eller väsentligt ändra en skylt inom ett område som omfattas av detaljplan. Det krävs vanligtvis inte bygglov för skyltar utanför detaljplanelagt område men det kan krävas tillstånd från Länsstyrelsen eller Trafikverket.

När behöver jag inte bygglov?

  • En skylt vars area är högst 1 kvadratmeter förutsatt att det inte placeras på, eller i anslutning till, byggnad eller område som är kulturhistoriskt särskilt värdefullt.
  • En orienteringstavla vars area är högst 2,0 m2, förutsatt att det inte placeras på, eller i anslutning till, byggnad eller område som är kulturhistoriskt särskilt värdefullt.
  • En skylt för ett tillfälligt evenemang, om skylten är uppsatt under högst fyra veckor, och inte innehåller försäljningskampanj eller liknande.
  • En skylt inomhus.
  • Valreklam i samband med val till riksdagen, landstingsfullmäktige, kommunfullmäktige, Europaparlamentet eller Sametinget, eller i samband med folkomröstning.
  • En nationsflagga, flagga med kommunvapen eller liknande.
  • Ett vägmärke, en tilläggstavla eller annan anordning för anvisning av trafik enligt vägmärkesförordningen (2007:90). Det krävs dock alltid tillstånd från markägaren och/eller berörd väghållare.
  • Ett sjövägmärke eller en säkerhetsanordning för sjöfarten enligt sjötrafikförordningen (1986:300)

Riktlinjer

Södertälje kommun har tagit fram riktlinjer för skyltar som du hittar här.

Vi råder dig därför att alltid fråga först även om du läst att det du vill göra ska vara tillåtet, genom att mejla oss på bygglov@sodertalje.se.

Tänk också på att:

När du har satt upp din skylt eller skyltar behöver du söka slutbesked för att avsluta ärendet.

Handläggningstid

Handläggningstiden är 10 veckor för bygglovansökan från och med att ansökan är komplett.

Vad kostar det?

Under tabell 9 i den gällande bygglovstaxan för Stadsbyggnadsnämnden och kommundelsnämnderna hittar du kostnader för skyltar och ljusanordningar.

Ansökan

Gör ansökan via kommunens e-tjänst. Ta reda på vilka ritningar, beskrivningar och andra uppgifter som behöver skickas med innan du börjar. Du ska bland annat bifoga ett förslag till kontrollplan. 

Det finns checklistor, exempelritningar och exempel på kontrollplan för att underlätta din ansökan eller anmälan.

Om du behöver hjälp är du välkommen med dina frågor till kommunens kontaktcenter på telefonnummer 08 523 010 00.