Pergola och spaljé

Pergola och spaljé är luftiga konstruktioner som är avsedd för växtlighet. En pergola är en mycket luftig konstruktion med ett tak av glest placerade ribbor. En pergola eller spaljé är uppbyggd som en konstruktion som består av betydligt mer luft än ribbor.

Du behöver inte bygglov om du vill bygga: 

Pergola 

  • En fristående pergola placerad på marken behöver vanligtvis inte bygglov. En pergola ska vara en gles konstruktion avsedd att ge stöd åt klätterväxter och ge skugga. Den måste ha minst 2 tredjedelar luft mellan spjälorna, annars kan bygglov krävas. 

Spaljé 

  • En spaljé som har minst 2 tredjedelar luft mellan spjälorna och att spaljén inte upplevs för avskärmande. 

 När kan jag behöva bygglov? 

 Pergola 

  • Om du ska ha ett tak på en pergola så räknas den som byggnad som du kan behöva söka bygglov för. Som tak räknas alla former av täta material såsom tegel, trä, glas, tyg (tex segeltak) eller plåt. 
  • Om du placerar pergolan nära en byggnad eller förankrar den i en kan du behöva söka bygglov för den. Detta eftersom det kan innebära att fasadens utseende eller funktion ändras. 
  • Om du placerar en pergola på en balkong eller på en takterrass är i de flesta fall bygglovspliktiga eftersom den då räknas som en fasadändring. 

Spaljé 

  • Om spaljén är avskärmande tex som insynsskydd eller bullerskydd räknas det som ett plank och då behöver du söka bygglov för den. 

 

Vi råder dig därför att alltid fråga först även om du läst att det du vill göra ska vara tillåtet, genom att mejla oss bygglov@sodertalje.se

Handläggningstid

Handläggningstiden är 10 veckor för bygglovansökan från och med att ansökan är komplett.

Vad kostar det?

I den gällande bygglovstaxan för Stadsbyggnadsnämnden och kommundelsnämnderna kan du läsa om kostnader för olika åtgärder. Om du inte hittar kostnader kopplat just till din tänkta åtgärd kan du kontakta bygglovenheten för hjälp bygglov@sodertalje.se

Ansökan

Gör anmälan via kommunens e-tjänst. Ta reda på vilka ritningar, beskrivningar och andra uppgifter som behöver skickas med innan du börjar. Du ska bland annat bifoga ett förslag till kontrollplan. 

Det finns checklistor, exempelritningar och exempel på kontrollplan för att underlätta din ansökan eller anmälan.

Om du behöver hjälp är du välkommen med dina frågor till kommunens kontaktcenter på telefonnummer 08 523 010 00.