OVK (obligatorisk ventilationskontroll)

OVK är en obligatorisk och regelbunden ventilationskontroll som ska utföras i de flesta byggnader. Syftet är att påvisa att byggnader har ett bra inomhusklimat och ett fungerande ventilationssystem.

Vems är ansvaret och hur ofta ska kontrollerna utföras? 

  • Det är byggnadsägaren alternativt byggherren som ansvarar för att en första besiktning blir utförd. Därefter är det byggnadens ägare, till exempel bostadsrättsföreningen, som ska se till att återkommande besiktning utförs.  
  • Kommunen är tillsynsmyndighet och ska kontrollera att reglerna för OVK följs i de byggnader där det krävs. 
  • Det är en sakkunnig funktionskontrollant, som är certifierad av ett ackrediterat certifieringsorgan som ska utföra besiktningen. 

 Hitta certifierade kontrollanter 

På Boverkets webbplats klicka här hittar du en förteckning över certifierade sakkunniga funktionskontrollanter. 

Intervaller för kontroll 

Byggnader och typ av ventilationssystem 

Intervall 

Förskolor, skolor, vårdlokaler och andra liknande byggnader. Oavsett typ av ventilationssystem. 

3 år 

Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. FT-, FTX-ventilation 

3 år 

Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. S-, F-, FX-ventilation 

6 år 

En- och tvåbostadshus med FX-, FT-, FTX-ventilation. 

Endast en första installationsbesiktning innan systemet tas i bruk. Ingen återkommande besiktning 

S-ventilation = självdragsventilation. 
F-ventilation = fläktventilation där frånluftsflödena är fläktstyrda. 
FT-ventilation = fläktventilation där både frånluft- och tilluftsflödena är fläktstyrda. 
FX-ventilation = F-ventilation med värmeåtervinning. 
FTX-ventilation = FT- ventilation med värmeåtervinning 

Vart ska jag skicka protokollet? 

En kopia av protokollet ska skickas till samhällsbyggnadskontoret i Södertälje på nedanstående adress eller digitalt till bygglov@sodertalje.se 

Södertälje kommun 
Bygglov 
151 89 Södertälje 

Vad kostar det?

En registrering av OVK protokoll är kostnadsfritt.

Vill du veta mer?

Läs mer om obligatorisk ventilationskontroll på Boverket hemsida klicka här.

Om du behöver hjälp är du välkommen med dina frågor till kommunens kontaktcenter på telefonnummer 08 523 010 00.