Friggebod

Det krävs inte bygglov för att i omedelbar närhet av en- och tvåbostadhus bygga en eller flera fristående komplementbyggnader, så kallade friggebodar.

Det krävs bygglov för nybyggnad av en byggnad men en friggebod är undantagen från krav på bygglov. Det behövs inte heller något bygglov för att bygga till en befintlig friggebod under förutsättning att alla de krav som gäller för friggeboden uppfylls. Det krävs inte heller någon anmälan för att bygga eller bygga till en friggebod. 

Boverket (2022). Grafiskt material för bygga nytt, ändra eller underhålla. https://www.boverket.se/sv/byggande/bygga-nytt-om-eller-till/grafik/ Hämtad 2024-06-11

Följande kriterier måste vara uppfyllda för att en byggnad ska vara en friggebod: 

  • det ska finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten 
  • den ska vara en komplementbyggnad 
  • den får vara högst 15,0 m2 
  • taknockshöjden får vara högst 3,0 meter 
  • den ska vara fristående 
  • den ska placeras i omedelbar närhet till en- eller tvåbostadshus 
  • den ska placeras minst 4,5 meter från gräns 
  • att friggeboden inte kräver bygglov enligt den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området 

Läs mer om friggebodar på boverkets hemsida Friggebod.  

Om du behöver hjälp är du välkommen med dina frågor till kommunens kontaktcenter på telefonnummer 08 523 010 00.