Murar, plank och staket

Det krävs bygglov för att uppföra, flytta eller väsentligt ändra en mur eller ett plank. Lovplikten gäller både inom och utanför detaljplanerat område. Från denna bygglovsplikt finns det dock vissa undantag. Det finns inga exakta mått för när en åtgärd är en mur, ett plank eller ett staket utan det är flera olika faktorer som har betydelse.

För Södertälje kommun finns det riktlinjer framtagna vad som gäller för murar och plank. Ni kan läsa riktlinjerna genom att klicka här.

Bild på mur, plank och staket

Illustration på mur,staket och plank

Läs mer om murar och plank på boverkets hemsida genom att klicka här

Handläggningstid

Handläggningstiden är 10 veckor för bygglovansökan, från och med att ansökan är komplett.

Vad kostar det?

Under tabell 1, 6 och 8 i den gällande bygglovstaxan för Stadsbyggnadsnämnden och kommundelsnämnderna hittar du kostnader för murar och plank.

Ansökan

Gör ansökan via kommunens e-tjänst. Ta reda på vilka ritningar, beskrivningar och andra uppgifter som behöver skickas med innan du börjar. Du ska bland annat bifoga ett förslag till kontrollplan. 

Det finns checklistor, exempelritningar och exempel på kontrollplan för att underlätta din ansökan eller anmälan.

Om du behöver hjälp är du välkommen med dina frågor till kommunens kontaktcenter på telefonnummer 08 523 010 00.