Arkiv pressmeddelanden


Ny utställning på Södertälje konsthall om flykt och IKEA

2022-05-10: Med utställningen Better Shelter blickar konstnären Juan-Pedro Fabra Guemberena tillbaka på tiden som flykting i Moheda och hur IKEA kan speglas i en flyktings blick. Utställningen finns på Södertälje konsthall mellan 14 maj och 2 juli. Läs mer >


Andreas Pålsson är Södertäljes nya stadsarkitekt

2022-05-06: Nu står det klart att det är Andreas Pålsson som får tjänsten som stadsarkitekt i Södertälje kommun. Han kommer närmast från en tjänst som studiochef på arkitektkontoret Liljewall och tillträder sin nya tjänst den 23 maj. Läs mer >


Riktlinjer för motverkan av korruption

2022-04-29: Kommunstyrelsen har antagit Riktlinjer för motverkan av korruption – mutor, jäv och oegentligheter. Riktlinjerna är ännu ett steg i arbetet med att motverka grov organiserad brottslighet i Södertälje kommunkoncern. Alla anställda och politiker ska ha kunskap om, kunna identifiera och upptäcka korruption, samt veta hur man går tillväga när man misstänker oegentligheter på sin arbetsplats. Läs mer >


Södertälje kommun klättrar uppåt i servicemätning från NKI

2022-04-21: Södertälje kommun får betyget 71 i 2021 års NKI (Nöjd kund-index) – en årlig mätning av kommuners service till företag. Det är ett högre betyg jämfört med förra NKI-mätningen, och ett kvitto på att företagare generellt sett är nöjda med kommunens service. Ett NKI på 70 eller högre bedöms vara ett högt betyg. Läs mer >


Nyföretagardag – en ny satsning i Södertälje

2022-04-05: Den 6 maj anordnas för första gången en nyföretagardag i Södertälje Science Park. Frukostklubben erbjuder inspirationsföreläsning av Tobias Karlsson, känd från Let’s dance. Ett 20-tal utställare finns på plats för att hjälpa nystartade företag. Läs mer >


Södertälje kommun breddar konceptet med valinformatörer inför valen 2022

2022-03-21: Liksom tidigare år informerar valinformatörerna om när det är val, vilka som får rösta och om vikten av att rösta. Nytt inför höstens val är att låta vissa valinformatörer skapa innehåll, exempelvis filmklipp, för att spridas i kommunens sociala kanaler. Läs mer >


Globalt intresse för Hack for Södertälje

2022-01-31: Hack for Södertälje samlar deltagare från många länder som under ett dygn ska bidra med att hitta lösningar för ett inkluderande, hållbart och uppkopplat samhälle. Hackathonet delar ut en total prissumma på 99 000 och äger rum under de sista dagarna av Science week 5-6 februari. Läs mer >


Ny utställning med teater på Södertälje konsthall

2022-01-28: Lisa Jeannin sammanfattar tio år av alkemisk forskning i utställningen Månljusfångaren i Södertälje konsthall den 29 januari–12 mars, och bjuder vid några tidpunkter under utställningsperioden, på teater med titeln Fosforos. Läs mer >


Ny app visar vad som är på gång i Södertälje kommun

2022-01-26: Gör felanmälan, se var det finns lediga parkeringsplatser för rörelsehindrade, badtemperaturer, evenemangsinformation, information från kommun, föreningar och organisationer. Det är några exempel på vad ”Södertäljeappen” erbjuder. Läs mer >


Södertälje simsällskap är årets 5i12-pristagare

2021-12-05: Årets 5i12-pris tilldelas Södertälje simsällskap för att de bedriver verksamhet där alla har förutsättningar att vara med oavsett ålder, kön eller skicklighet. Läs mer >